Kümes Bilgisayar Paneli
> KOB-AFK44-Ds3105
Teknik Özellikleri
Teknik Özellikleri
1- Kutu
     Plastik
     90X90X100 mm
2- Ağırlık
     -
3-Gösterge
      3 Basamak13x19mm Led displey
4-Sensör tipi
     1 Adet  0-100 derece  0,5 derece hassasiyette 3 uçlu LM35 tipi Bakır kılıf  analog ısı sensor. 
5- Besleme voltajı
     12 V 4 W
      Alternatif veya Doğru akım.
7- Alarm Kontrol Çıkış Kontağı
     1 adet kuru tip 5A roleli.
8- Petek Kontrol Çıkış Kontağı
     1 adet kuru tip 5A roleli.
9- Isıtıcı Kontrol Kontağı
     1 adet kuru tip 5A roleli.
10- Fan Hız Kademesi Kontakları
     4 adet Ortak Com girişli  5A roleli.
11-Set Tuşları
      4 Adet
Program Özellikleri
   * Üretim Kodu ve Adı : Kfk44-Ds3105 Kümes İklimlendirme Otomasyonu Kontrol Paneli
   * Kullanım Amacı : Kanatlı kümeslerinde hava kalitesini otomatik şekilde üretim ihtiyaçlarına uygun hale getirilmek.
  * Fanların çalışma özelliği
         Trafo kademeli devir ayarı sistemi ile çalıştırılan fan sistemlerinde kullanılır.4 kademe çıkışından herbiri  zamansal çalıştırılabilir.Bu sistemde fazlardan iki tanesinin
kademeli trafolarla voltajı düşürülmekte , üçüncü faz fanlara direk verilmek sureti ile fan devirleri %40-%100 arasında değiştirilebilmektedir.          
             1-Isıya bağlı Ardışık çalışma: 4 adet fan ardışık sıralı çalışır.Kümes ısısı fanları açma ısı set değerini geçince fan kademeleri ,1. kademeden 6. kademeye doğru sıra ile yükselmeye  başlar.Isı yükseldikçe bir sonraki kademe  devreye girer.Isı düştükçe devrede olan kademe görevini bir alt kademeye bırakır.
            2- Zaman bağlı fasılalı çalışma:Toplam 60 dakika 60 saniye olmak üzere istenen sürelerle  fanlara dur-çalış yaptırılabilir.Kümes ısısı , zamansal çalışmadan çıkma sınırına ulaşınca fanlar zamansal çalışmadan çıkarak ısı düşene kadar ısıya bağlı çalışmaya geçer.
   * Petek çalışma özelliği : Petek açma kapanma ısı set değerleri girilebilir.Kümes ısısı petek açma sıcaklığına ulaşınca petek kontağı girilen surelerle zamansal fasılalı çalışır.
   * Isıtıcı çalışma özelliği : Isıtıcı açma kapanma ısı set değerleri girilebilir.Isıtıcı kontağı tamamen kapatılabilir.Zamansal fasılalı veya normal çalışma konumuna alınabilir.
   *Alarm çalışma özelliği :Alarm çalma alt ve üst ısı değerleri girilebilir.Tek tuşla alarmı geçiçi bir süre susturma.Alarm bekletme suresini maksimum 4 dakikaya ayarlayabilme.
   * Sensorlerin çalışma özelliği : Isı sensorü program içinden kalibre edilebilir.Isı senserleri 0,5 derecelik hassasiyetle çalışır.
   *Kümes set değerleri otomasyonu: Kümes ısı set değerini girebilme.Alarm,petek ,ısıtıcı set değerleri kümes ısı set değerine  bağlı olarak otomatik değişir.

GeriDön