K�MES EK ALARM PANOSU
  TEKN�K �ZELL�KLER�


1-Is�l kararl�l�� y�ksek 3 u�lu �s� sensoru.
2-12 V 4 Ah Ak� besleme.
3-�� dijit displey g�stergeli 9X9X10 Cm plastik kutulu termostat paneli(AK-19).
4-Dahili faz kesildi ve termik att� kontrolu ve alarm ikaz�.
5-K�mes �s� set de�erini set edebilme.
6-Alarm alt ve �st �s� seviyelerini set edebilme.
7-Ek fan �al��ma ve durma �s� de�erlerini set edebilme.
8-Alarm ve fan �s� set de�erlerini k�mes �s� set de�erine ba�l� sekilde otomatik kayd�rma.
9-Bir adet alarm kontak �k���(Soketli Klemens).
10- Bir adet trifaza fan ba�lant� �k���(Vidal� s�ra klemens)
11-20X30 polyester pano
GeriD�n